Grenseløst - tak over hodet - del 5

Er det en menneskerettighet å sitt eget hjem? I del 5 av primærbehovserien – tak over hodet – er politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty International Norge gjest i studio. Han gir oss svar på om menneskerettighetene, som er en del av norsk lov, gir alle en grunnleggende rett til tak over hodet. Vi får også et innblikk i den internasjonale situasjonen rundt bostedsløshet og hva dette gjør med samfunnet.

Vi får også høre hva forsker Katja Johannessen, fra NIBR (Norsk Institutt for by- og regionforskning), kom frem til da hun forsket på bostedsløshet. Hvem er det som blir bostedsløs i Norge? Hva gjør det med dem som havner på gata? Og hvorfor øker antallet bostedsløse? Mange spørsmål stilles og mange spørsmål blir besvart i denne utgaven av Grenseløst.

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak 9.mars. I studio Olaf G. Alteren og teknikerne Espen Andersen og Martin Beyer.

Grenseløst - tak over hodet - del 4

Petter Madsen er bostedsløs. I del 4 av programserien – tak over hodet – forteller han om hvordan han ble bostedsløs og hvordan han opplevde sosialtjenestens manglende evne til å hjelpe. Overgrep, svindel, og lovbrudd av det offentlige, er stikkord for historien som Madsen har å fortelle.

Petter forteller blant annet om hvordan han opplever at hjelperne, sosialtjenesten, snur ryggen til ham og ikke hjelper mennesker i nød. Noe som gjør at mange sover under trær i parker i mangel på et bedre alternativ. Han forteller om hvordan han og mange i dag blir rammet av et lovverk som ikke beskytter de svakeste i samfunnet, men gir pengesterke muligheten til å utnytte det samme lovverket og kaste folk ut av hjemmene sine.

Men Petter er også heldig. Han har venner han kan bo midlertidlig hos i en krisesituasjon. Men det finnes mennesker som er helt alene og som ikke har muligheten til å hente seg inn hos venner, ganske enkelt fordi de ikke har noen. Hva med rettsvernet til disse?

Sendingen gikk som direkteopptak 2. mars. I studio Olaf G. og tekniker Espen Andersen.

Grenseløst - tak over hodet - del 3

I del 3 av programserien – tak over hodet – er helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen gjest i studio. Vi får vite hvordan ombudet opplever situasjonen rundt bostedsløse, og hvorvidt de er tilfreds med kommunens helse og sosialtjeneste.

Som vaktbikkje på vegne av brukere av byens helse- og sosialtjenester opplever dem en økende pågang av henvendelser. Halvorsen leder en gruppe på 18 medarbeidere som skal sørge for at de som har behov for det får tilbudene og ytelsene dem har krav på, og at tjenesteyterne ikke forsømmer sine plikter overfor brukerne.

Sendingen gikk som direkteopptak 23. februar. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Hans Kristen Hyrve.

Grenseløst - tak over hodet - del 2

Grenseløst fortsetter å se nærmere på problemstillingen rundt bostedsløse, og rettighetene vi alle har til å ha et eget sted å bo. Hvis man ikke klarer å sørge for det selv, har politikerne funnet opp noe som heter sosialtjenesteloven.

I del 2 av programserien “tak over hodet” får du et intervju med styremedlem og presseansvarlig Johanna Engen ved Fattighuset i Oslo. Hun mener blant annet at sosialtjenesteloven ikke fungerer etter hensikten, og at dette ikke gjør situasjonen for bostedsløse enklere.

I tillegg får du et intervju med daglig leder for Foreningen Fattignorge, Georg Rønning, som mener nok er nok og at det trengs handling. De vurderer nå å ta et par saker for retten, for å få belyst rettighetene til bostedsløse.

Sendingen gikk på lufta 16.februar. Reporter er Olaf G. Alteren.

Grenseløst - tak over hodet - del 1

I en serie programmer fremover skal vi i Grenseløst se nærmere på det å ha tak over hodet. Styreleder i Velferdsalliansen Vigdis Von Ely er gjest i studio for å snakke om situasjonen rundt det å være bostedsløs og ikke ha et hjem.

Hvilken rett har du til å ha et sted å bo? Hvem har ansvaret for at en del av befolkningen ikke har tak over hodet?

Er det en selv? Sosialoven sier at “ sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet”. Hvis man skal sørge for seg selv for å overleve i dette samfunnet, hvorfor har man da denne loven?

De fleste klarer å skaffe seg en bolig til et hjem på egen hånd. Enten gjennom lån i bank basert på inntekt gjennom jobb, eller gjennom hjelp fra familie. Men så enkelt er det ikke for alle.

Sendingen gikk som direkteopptak 9. februar. Intervjuer er Olaf G. Alteren.