Grenseløst - tak over hodet - del 5

Er det en menneskerettighet å sitt eget hjem? I del 5 av primærbehovserien – tak over hodet – er politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty International Norge gjest i studio. Han gir oss svar på om menneskerettighetene, som er en del av norsk lov, gir alle en grunnleggende rett til tak over hodet. Vi får også et innblikk i den internasjonale situasjonen rundt bostedsløshet og hva dette gjør med samfunnet.

Vi får også høre hva forsker Katja Johannessen, fra NIBR (Norsk Institutt for by- og regionforskning), kom frem til da hun forsket på bostedsløshet. Hvem er det som blir bostedsløs i Norge? Hva gjør det med dem som havner på gata? Og hvorfor øker antallet bostedsløse? Mange spørsmål stilles og mange spørsmål blir besvart i denne utgaven av Grenseløst.

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak 9.mars. I studio Olaf G. Alteren og teknikerne Espen Andersen og Martin Beyer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar