Grenseløst - tak over hodet - del 3

I del 3 av programserien – tak over hodet – er helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen gjest i studio. Vi får vite hvordan ombudet opplever situasjonen rundt bostedsløse, og hvorvidt de er tilfreds med kommunens helse og sosialtjeneste.

Som vaktbikkje på vegne av brukere av byens helse- og sosialtjenester opplever dem en økende pågang av henvendelser. Halvorsen leder en gruppe på 18 medarbeidere som skal sørge for at de som har behov for det får tilbudene og ytelsene dem har krav på, og at tjenesteyterne ikke forsømmer sine plikter overfor brukerne.

Sendingen gikk som direkteopptak 23. februar. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Hans Kristen Hyrve.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar