Grenseløst - tak over hodet - del 9 - staten

Statssekretær Hege Solbakken er gjest i studio for å svare på spørsmål om hva staten gjør for å forhindre det økende antallet bostedsløse. Er staten de bostedsløses høye beskytter? I del 9 av egenadresseserien – tak over hodet – skal vi få høre den rødgrønne regjeringens syn på retten til bolig og hvordan de mener den bør gjennomføres.

Du får også høre hvorfor regjeringen mener det var riktig å oppheve husleiereguleringsloven. Og hva bør gjøres med leilendingsloven? Hva gjøres egentlig av staten Norge for å leve opp til forpliktelsene til menneskerettighetene? Er Norge et så godt land å leve i, at problemstillingen rundt bostedsløshet ikke blir noe annet enn pynteprat? Det kan du finne ut i Grenseløst denne gangen. Har du innspill? Send en mail til: grenselost@radionova.no

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak 11. mai. I studio Olaf G. Alteren. Tekniker er Tom Fagerland.

Grenseløst - tak over hodet - del 8

Sosialbyråd Anniken Haugli er gjest i studio for å svare på spørsmål om hvordan Oslo kommune hjelper bostedsløse. I del 8 av programserien – tak over hodet – får du høre byråden gi instruks til hvordan sosialtjenesten skal ta i mot de som ber om hjelp.

Du får også høre Haugli svare på kritikk fra helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen, som opplever at flere og flere klager på sosialtjenesten. Hvordan ser sosialbyråd Anniken Haugli på retten til bolig? Og tilbudet til de som trenger hjelp til tak over hodet?

Sendingen gikk på lufta 4.mai uten sensur. I studio Olaf G. Alteren. Tekniker er Tom Fagerland.

Grenseløst - tak over hodet - del 7

I del 7 av privatlivserien – tak over hodet – skal vi få høre hva som skjer når Namsfogden går til utkastelse. Du får blant annet også vite hvordan Namsfogden opplever å sette folk på gata.

Namsfogden får et økende antall begjeringer om utkastelser, og det er som oftest forsent når dem står og banker på døren. Hvordan skal man forholde seg til Namsfogden når en begjering faller ned i postkassa og hvor nådeløs er dem på jobb. Etter dette programmet tror jeg du vil gjøre hva som helst for å unngå å noensinne komme i kontakt med Namsfogden.

I 2009 ble nærmere 1100 personer satt på gata av Namsfogden.

Sendingen gikk på lufta 23. mars uten fravikelse, men som direkteopptak. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Tom Fagerland.

Grenseløst - tak over hodet - del 6

Sivilombudsmann Arne Fliflet har som oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter og er samtidig et tillegg til domstolenes kontroll med forvaltningen. Men saker som omfatter bostedsløshet får sivilombudsmannen sjeldent. I del 6 av livstilserien – tak over hodet – skal vi få høre hva sivilombudsmannen opplever situasjonen og hvilken forskjell de kan gjøre for dem som vil klage.

Du får også høre sivilombudsmannen fortelle at det ikke er noen tvil om at alle har rett til et sted å bo.

Vi skal også en tur til Gatejuristen som hjelper dem som trenger bistand til å forholde seg til det offentlige hjelpeapparat. Gatejuristen opplever en økende pågang og fungerer som en hjelpende hånd i kontakt med blant annet sosialtjenesten.

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak, på 28-årsdagen til Radio Nova, 16 mars. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Martin Beyer.