Grenseløst - tak over hodet - del 9 - staten

Statssekretær Hege Solbakken er gjest i studio for å svare på spørsmål om hva staten gjør for å forhindre det økende antallet bostedsløse. Er staten de bostedsløses høye beskytter? I del 9 av egenadresseserien – tak over hodet – skal vi få høre den rødgrønne regjeringens syn på retten til bolig og hvordan de mener den bør gjennomføres.

Du får også høre hvorfor regjeringen mener det var riktig å oppheve husleiereguleringsloven. Og hva bør gjøres med leilendingsloven? Hva gjøres egentlig av staten Norge for å leve opp til forpliktelsene til menneskerettighetene? Er Norge et så godt land å leve i, at problemstillingen rundt bostedsløshet ikke blir noe annet enn pynteprat? Det kan du finne ut i Grenseløst denne gangen. Har du innspill? Send en mail til: grenselost@radionova.no

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak 11. mai. I studio Olaf G. Alteren. Tekniker er Tom Fagerland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar