Grenseløst - tak over hodet - del 8

Sosialbyråd Anniken Haugli er gjest i studio for å svare på spørsmål om hvordan Oslo kommune hjelper bostedsløse. I del 8 av programserien – tak over hodet – får du høre byråden gi instruks til hvordan sosialtjenesten skal ta i mot de som ber om hjelp.

Du får også høre Haugli svare på kritikk fra helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen, som opplever at flere og flere klager på sosialtjenesten. Hvordan ser sosialbyråd Anniken Haugli på retten til bolig? Og tilbudet til de som trenger hjelp til tak over hodet?

Sendingen gikk på lufta 4.mai uten sensur. I studio Olaf G. Alteren. Tekniker er Tom Fagerland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar