Grenseløst - tak over hodet - del 6

Sivilombudsmann Arne Fliflet har som oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter og er samtidig et tillegg til domstolenes kontroll med forvaltningen. Men saker som omfatter bostedsløshet får sivilombudsmannen sjeldent. I del 6 av livstilserien – tak over hodet – skal vi få høre hva sivilombudsmannen opplever situasjonen og hvilken forskjell de kan gjøre for dem som vil klage.

Du får også høre sivilombudsmannen fortelle at det ikke er noen tvil om at alle har rett til et sted å bo.

Vi skal også en tur til Gatejuristen som hjelper dem som trenger bistand til å forholde seg til det offentlige hjelpeapparat. Gatejuristen opplever en økende pågang og fungerer som en hjelpende hånd i kontakt med blant annet sosialtjenesten.

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak, på 28-årsdagen til Radio Nova, 16 mars. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Martin Beyer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar